50

Jak duże znaczenie w decyzji kredytowej odgrywa wiek wnioskodawcy?

Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, banki bardzo skrupulatnie sprawdzają swoich klientów. Trzeba wykazać, że będziemy w stanie spłacać zobowiązania finansowe. Wiarygodność oraz zdolność kredytowa są oceniane na podstawie wysokości wynagrodzenia, pod uwagę bierze się również takie czynniki jak wiek kredytobiorcy.

Większość z nas nie może pozwolić sobie na zakup mieszkania bez zaciągania kredytu hipotecznego. Jest to bardzo duże zobowiązanie, które obciąża nasz domowy budżet na bardzo wiele lat. Wiele czynników branych jest pod uwagę, najważniejszym z nich niewątpliwie są zarobki. Najbardziej wiarygodna dla banku będzie osoba, która pracuje na podstawie umowy o pracę, w tym wypadku ryzyko, że kredytobiorca będzie niewypłacalny jest niewielkie.

Idealny wiek dla kredytobiorcy

Chociaż bardzo ważną kwestią przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych są zarobki, to niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że równie ważną kwestią jest wiek. Banki najchętniej pożyczają pieniądze osobom w wieku lat 30 o ustabilizowanej sytuacji życiowej oraz materialnej, posiadającym stałe zatrudnienie oraz odłożone oszczędności. Nie możemy zapominać o wkładzie własnym, który będziemy zobowiązani wpłacić decydując się na kredyt hipoteczny. Większość instytucji bankowych określa również maksymalny wiek kredytobiorców, kredyty nie są udzielane osobom, które w momencie spłaty ostatniej raty kredytowej nie przekraczają 70-80 lat.

Kredyt można zaciągnąć po pięćdziesiątce

Oczywiście bank nie wyklucza osób, które podczas wnioskowania o kredyt mają więcej, niż 30 lat. Nawet osoby po pięćdziesiątce mogą otrzymać dodatkowe pieniądze, jednak muszą wykazać bardzo dobre zarobki. Najczęściej w takich sytuacjach bank wymaga też dodatkowej polisy ubezpieczeniowe na życie. W ten sposób w przypadku śmierci kredytobiorcy, bank z ubezpieczenia będzie mógł pokryć pozostałą sumę zadłużenia.